Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

06/08 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Απολυτίκιο (Ήχος βαρύς)

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Μετεμορφώθηκες Χριστέ ως Θεός, στο όρος (Θαβώρ), δείχνοντας στους μαθητές σου την περίλαμπρη δόξα σου, στο βαθμό που μπορούσαν να την αντιληφθούν. Φώτισέ μας τους αμαρτωλούς με το αιώνιο και άκτιστο θείο Φως σου και γίνε φωτοδότης μας. Δόξα σε σένα διά των πρεσβειών της Θεοτόκου.

το απολυτίκιο της εορτής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.