Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (12/07/2015) ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ακούμε στη σημερινή περικοπή: 

ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. (Ματθ. 9, 6)

Αλλά για να μάθετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου πάνω στη γη να αφήνει αμαρτίες», τότε λέει στον παράλυτο: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στον οίκο σου».
Ο Ιησούς απευθύνεται στους Φαρισαίους, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι βλασφημεί με το να δίνει άφεση στις αμαρτίες. Βλέποντας ότι στις καρδιές τους υπάρχει μόνο η κακία και το μίσος, τους δίνει ζωντανό παράδειγμα της δύναμης που έχει ο Υιός του ανθρώπου. Δίνει άφεση αμαρτιών και λέει στον παραλυτικό όχι μόνο να σηκωθεί, αλλά να πάρει μαζί του και το κρεβάτι του! Να μην πουν ότι φαινομενικά βρήκε την υγεία του. Δεν κάνει το θαύμα για να εντυπωσιάσει, αλλά για να δώσει την απόδειξη των όσων λέει, στους Φαρισαίους. Προσπαθεί να τους πείσει για την αγάπη στο μετανοούντα και όχι για την τιμωρία στον παραβάτη του νόμου. Και η αγάπη φαίνεται από την προσφορά της ίασης της ψυχής από το βάρος των αμαρτιών αφενός, και αφετέρου του σώματος από την ασθένεια. Έδωσε την ευκαιρία στους Φαρισαίους ν' ανοίξουν τη σκοτεινή καρδιά τους στο Φως, αλλά αυτοί την απέρριψαν. Δίνει όμως αυτήν την ευκαιρία και σ' εμάς, που μπορούμε να δεχτούμε την ευεργετική εξουσία του Υιού του ανθρώπου. 

Άλλα σχόλια για τη σημερινή περικοπή εδώ, εδώ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.