Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (30/9/2012) ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΛΟΥΚΑ


Ακούμε σήμερα από την Β' προς Κορινθίους επιστολή:

διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς (6, 17)

Γι’ αυτό εξέλθετε από το μέσο αυτών και χωριστείτε, λέει ο Κύριος, και ακάθαρτο μην αγγίζετε. κι εγώ θα σας δεχτώ. Να απομακρυνθούμε από τους άπιστους, μας τονἰζει ο απόστολος Παύλος. Απομάκρυνση ηθική και πνευματική. Κυρίως εννοεί τους διεφθαρμένους και αδιόρθωτους στην αμαρτία ανθρώπους. Η επαφή με αυτούς πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη και με προφύλαξη διότι υπάρχει κίνδυνος παρασυρμού μακριά από το δρόμο του Χριστού. Σεβόμενοι στις πνευματικές επιλογές τους επιλογές, οφείλουμε να διαχωρίζουμε τη θέση μας και αποφεύγουμε όσους δεν σέβονται την δική μας πνευματική στάση. Η αμαρτία είναι πνευματική ασθένεια που χρειάζεται προσοχή και συνίσταται η απόσταση από αυτήν. Η πλήρης αποφυγή των αμαρτωλών ανθρώπων ωστόσο, οδηγεί στην οίηση και την αλαζονεία. Απομακρυνόμαστε από την ασθένεια της αμαρτίας, αλλά βοηθούμε τον ασθενή, δηλ. τον αμαρτωλό. Η πλήρης απομάκρυνση συνίσταται μόνο για τους πορρωμένους στην αμαρτία.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.